Musikgesellschaft Bern-Bümpliz, Postfach 652, 3018 Bern, E-Mail: info(at)mgbb.ch
© Copyright by MGBB 1999 - 2017
Termin Anlass Programm Eventflash (intern)
26.11.2017
17:00
Winterkonzert in der reformierten Kirche Bethlehem
Solist: Elie Jolliet (Orgel)
Programm Eventflash
Veranstaltungen